Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Boztoprak Gıda SAN. TİC. A.Ş. - Metin Helva olarak Türk sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden helva ve reçel çeşitleri üreten tesisimizde ;
   Uygun tedarikçilerimin ortak iş birliği ile birlikte hammadde ve ambalaj tedariğinden teslimata kadar olan süreci gıda güvenlik mevzuatları ve diğer yasal gereklilikleri en iyi şekilde yöneterek yasal uyumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi sağlamayı,
   Kuruluşun amacı ve bağlamına uygun olarak, Gıda Güvenliği’ni her zaman üst seviyede tutmayı, helva ve reçel sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve standartlara uygun olarak geliştirmeyi,
   Müşteri odağını ve memnuniyetini hammaddeden raflara kadar olan süreçte ön planda tutarak yasal ve etik kurallar çerçevesinde kaliteli ve sağlıklı ürün üretmeyi,
   Tüm süreçlerde gıda savunması ve otantisiteye yönelik riskler değerlendirilip, önleyici tedbirlerin alınması, erişebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini  sağlamayı,
   Sürekli gelişim ve eğitim faaliyetleri ile personelin yetkinliğini arttırmayı ve bilinçlendirmeyi,
   Optimum kararlılık ve verimlilik sağlamayı,
   İş yerimizi ve çevremizi her zaman temiz tutarak, doğayı korumayı ve çevre dostu olmayı, atıkları azaltmayı ve yeniden değerlendirilmesi yönünden çalışmalar yapmayı,
   Gıda güvenliği yönetim sistemimize uygun hedefler oluşturmayı ve bunların düzenli aralıkla ölçülüp, değerlendirilip ve bu doğrultuda iyileşme çalışması yapmayı sağlamayı,
   Proses yaklaşımı ve risk tabanlı düşünmenin kullanımını teşvik etmeyi,
   Kurduğumuz gıda güvenliği sistemi ile güvenilir gıda üretiminde yetkinliğini sağlanmayı,
   Gereken kaynakları sağlayıp, sürekli olarak iyileştirme yaparak, alt yapı ve çalışma ortamı gibi işletmemizin ihtiyaç duyacağı kaynakları yaratarak sürekli ve sürdürebilir güvenli ve kaliteli ürünler üretmeyi,

   Organizasyon şemamıza göre birimler arası iç iletişim ve müşteri, resmi mercii ve kurumlar ile kalite biriminin dış iletişimde olmayı,

Taahhüt eder.
                                                                                                                                      Genel Müdür
                                                                                                                                   Hakkı BOZTOPRAK